Forntiden

Öarna höjer sig ur havet

Forntiden utgör största delen av Ålands historia. Ständig landhöjning under tusentals år gör att landskapet drastiskt förändras, från att vara karga ensliga öar till att bli en varierande skärgårdsmiljö med rika möjligheter till långvarig bosättning. Havet förenar i tid och rum, och är grunden för nära kontakter i alla väderstreck.

Under stenåldern ca 5500 f.Kr kommer de första människor hit. De är säljägare från den kamkeramiska kulturen i öster, och anlägger sina tillfälliga boplatser på sandstränder invid vattnet. Klimatet är varmare och havsnivån ligger 55 meter högre än idag. Flera tusen år senare åtföljs de av motsvarande jägare från gropkeramikerna i väster, som bosätter sig mer permanent.

Bronsåldern börjar ca 1500 f.Kr och sträcker sig över nästan tusen år. Boplatserna är fortfarande enkla, men ett stort antal rösegravar på höga berg antyder ett organiserat samhälle under ledning av lokala hövdingar och stormän. Utöver jakt och fiske tillkommer nu även viss boskapsskötsel och spår av odling. De första metallföremålen, däribland två bronsdolkar, visar på kontakter med centralkulturer längs södra och västra Östersjökusten. Havsnivån är i slutskedet ca 15 meter högre än idag.

Forntidens tredje huvudperiod, järnåldern, börjar ca 500 f.Kr och pågår i 1500 år. Det äldre skedet är fortfarande rätt outforskat, och trots rösegravar och boplatser är samhällsformerna svårtolkade. Det yngre skedet från och med 400-talet e.Kr innebär stabilisering och stark tillväxt, inte minst under vikingatiden. Skärgårdslandskapet har nära koppling till Mälardalen i väster, även om det också finns vissa östliga inslag. De sistnämnda utgörs främst av kvinnosmycken av finsk typ, vilket antyder giftermål över kulturgränserna.

Samhället är baserat på enskilda gårdar av olika rang och status, alla med eget gårdsgravfält i närheten. Huvudnäringarna är jakt och fiske i kombination med boskapsskötesel och jordbruk. Åland är i slutskedet en tätbefolkad region, vars spår vi idag kan se i form av mer än 10 000 gravar och 300 husgrunder. Geografiskt och naturmässigt påminner landskapet om nutiden, men havsytan är fortfarande 5 meter högre än idag.

X