Nyhet: modell av Bogskärs fyr! 768 1024 Kulturhistoriska

Nyhet: modell av Bogskärs fyr!

Nu har vår permanenta utställning utökats med en modell av Bogskärs fyr. Modellen är byggd i skala 1:20 och har en genomskärning som visar hur det såg ut inne i fyren. Den är tillverkad av Sture Ahlström.

I en skärmutställning invid fyrmodellen berättar vi om fyrtornets dramatiska historia.

Under 1800-talet började ett nätverk av fyrar kring Finlands kuster och i de åländska farvattnen ta form. Bogskär med sitt ensliga läge på de låga skären kom att inta en särställning bland landets fyrar. Fyren byggdes på Finlands sydligaste kobbe och var det finländska lotsverkets yttersta utpost i Östersjön. Det utsatta läget med hårda väderförhållanden ställde stora krav på både fyrtornets konstruktion och de människor som arbetade där.

 

X