1900-talet

En självstyrd del av Finland

I december 1917 bryter sig Finland loss från revolutionens Ryssland och förklarar sig självständigt. Åland ingår i nyordningen, men i skuggan av krigshändelser, befästningar och trupper ter sig framtiden osäker.

Det komplicerade läget gör att ålänningarna börjar agera för en återförening med Sverige, och 1918 tillsätts ett illegalt landsting som skall samordna verksamheten. Ålandsrörelsen stöds av Sverige vilket skapar spända relationer till Finland som inte vill avstå ögruppen. Den inflammerade striden om statstillhörigheten, Ålandsfrågan, avgörs slutligen i Nationernas förbund i juni 1921 och innebär att Ålandsöarna blir en självstyrd del av Finland, med särskilda garantier för bevarandet av språk, kultur och jordinnehav. Som tillägg besluts i oktober att öarna skall vara demilitariserade i fredstid och neutraliserade i krigstid.

Självstyrelsen började tillämpas den 9 juni 1922, då det nyvalda Ålands landsting samlas för första gången. Det verkställande organet Landskapsnämnden (senare Landskapsstyrelsen) börjar sitt arbete i augusti samma år, och under de följande åren kan Åland överta delar av den tidigare statsförvaltningen, gällande bland annat utbildning, kultur, hälsovård, polisväsende och kommunikationer.

Den spirande utvecklingen hejdas av andra världskriget då Åland trots allt befästes på nytt, denna gång av finska trupper: dels under Vinterkriget (1939-1940), dels under Fortsättningskriget (1941-1944). Efter båda fredssluten demoleras befästningarna och trupperna förs bort. Demilitariseringen regleras nu även av ytterligare ett avtal, slutet mellan Finland och Sovjetunionen hösten 1940 och förnyat hösten 1944.

Självstyrelselagen förbättras 1951 och blir samtidigt början på framtidstro och ekonomisk uppgång. Den självklara symbolen för framgången är färjetrafiken som inleds i liten skala 1959, och år för år växer ut till dagens jättefärjor som anlöper Mariehamn, Eckerö och Långnäs. Färjorna och den tillhörande massturismen är basen i dagens ekonomi, i kombination initiativrik företagaranda inom områden som småindustri och specialodlingar.

Även självstyrelsen utvecklas, och lagen förnyas än en gång år 1993 och är nu 2016 föremål för en mer genomgående revision. I grunden är dock ledningen över Åland tudelad mellan dels statsmakten som företräds av landshövdingen och besluter om utrikespolitik, gränsbevakning och skattepolitik, dels de lokala organen Ålands lagting respektive Ålands landskapsregering som handhar det mesta i övrigt.

Självstyrelse och småskalighet lockar till inflyttning, och här finns idag invånare med bakgrund i 95 länder. Trots sin litenhet har Åland utvecklats till en av de mest dynamiska och välbärgade regionerna i Norden. En region som fortfarande har havet som förenande länk.

X