Audioguider! 1024 1024 Kulturhistoriska

Audioguider!

Nu finns det små och smidiga audioguider att låna när man besöker Kulturhistoriska.

Audioguiden tar med dig på en dramatiserad resa genom Ålands historia. Vi börjar resan med att paddla iväg i en kanot av sälskinn in i forntiden för att slutligen segla in i det självstyrda Åland. Under resans gång görs flera nedslag i historien. Vi får ta del av säljakten på stenåldern, resa längs med postvägen under stormaktstiden och höra mullret från kanonerna i Bomarsund.

Audioguiden finns på svenska, finska och engelska.

Nicklas Lantz har skrivit manus och läst in det svenska ljudspåret.

Det finska ljudspåret är inläst av Hanna Leppälä och den engelska inläsningen är gjord av Tracey Nyholm.

Audioguiden ingår i entréavgiften, fråga efter den i receptionen.

X