Åländsk Odling 716 1024 Kulturhistoriska

Åländsk Odling

Åländsk Odling 2019 presenterar den åländska kulturhistorien. Här återfinns texter om militärhistoria, byggnadshistoria, mediehistoria, trädgårdshistoria och textilhistoria.

Tre artiklar lyfter fram nya arkeologiska upptäckter, medan en etnologisk släktstudie synliggör hur det senaste seklets stora samhälleliga förändringar kan avspeglas i en vanlig familjs liv.

Åländsk Odling 2019 är det första numret på sex år som har öppnats upp för olika externa forskare. Artiklarna är skriva av såväl Kulturbyråns personal som av till Ålands museum anknutna skribenter. Rita Jokiranta står för den grafiska formgivningen

Finns till försäljning i vår museibutik för 20 €

X