Alandia

Alandia

Medeltiden blir vägen in i ett nytt samhällsskick, där livet regleras av kyrkliga och världsliga makter i ett europeiskt nätverk. Det tidigaste skedena, 1000- och 1100-talen, är dock tillsvidare höljda i dunkel, men klart är att strukturerna förändras och gamla gårdar och gravfält överges.

Åland kristnas relativt tidigt, och inlemmas därmed i den katolska maktsfären utgående från påven i Rom. De första träkyrkorna byggs i slutet av 1100-talet, men ersätts redan under 1200-talet av stora stenkyrkor. Det ekonomiska välståndet understryks också av att man beställer påkostade kalkmålningar och träskulpturer från verkstäder i Östersjöområdet och på Kontinenten.

Åland börjar nu nämnas i skriftliga källor. Första gången är år 1281, då en präst från Alandia bevittnar ett gåvobrev. Övriga primärkällor är från 1300-talet och senare. Antydan om fastare integrering i det blivande svenska riket finns i Ålands sigill, tillägnat skyddshelgonet Olof den helige. Sigillet börjar troligen användas i slutet på 1200-talet, men är tidigast bevarat från år 1308.

I världsligt hänseende avdelas Åland år 1400 till eget slottslän, med Kastelholms slott som administrativt centrum. Castellholms hus nämns visserligen redan 1388, men det är först nu som borganläggningen blir en riksangelägenhet och byggs ut i etapper. De styrande länsinnehavararna och lokala fogdarna byts ständigt ut, allt beroende på hur spelet om kungamakten utvecklas.

Ålands växande betydelse visas även av Kökars franciskanerkloster som grundas i ytterskärgården i mitten av 1400-talet. Utgångspunkten är troligen klostret i Stockholm, och bröderna verkar i fortsättningen nära viktiga farleder och i anslutning till stora fiskelägen som lockade hundratals fiskare och båtlag från hela regionen.

Havet förenar och ålänningar är ett företagsamt folk. Källorna berättar om livliga förbindelser och handelskontakter med Stockholm, Åbo och Tallinn. Ett flertal ålänningar bosätter sig i Stockholm, där den kändaste är den rike borgaren Peter Finnvidsson Ålänning , medan andra som Lasse Ålänning flyttar till Arboga. Några väljer att studera, som Petrus Ålänning som 1342 blev licentiat vid universitetet i Paris.

X